Interior

12
11-3
11-2
11-1
11
9-3
9-2
9
8-3
8-2
8
12-3
12
11-3
11-2
11-1
11
9-3
9-2
9
8-3
8-2
8
12-3

A través de fotografies dels pobles de l’interior, realitzades per Carlos Ripollés, i texts inspirats en les imatges, escrits per Susanna Sebastià, desitgem que el territori i el seu paisatge físic i humà es facen evidents. Volem sobrepassar la visió estereotipada i tòpica del territori i del seu paisatge que de vegades se’ns ofereix des dels nuclis urbans.

El projecte pretén visualitzar uns territoris, començant per les comarques dels Ports i el Maestrat de Castelló i seguint per El Maestrazgo de Terol, podent fer-se extensible a aquelles zones que posseeixen trets distintius compartits tant en la manera de viure com de pensar. Generalment, aquestes comarques es defineixen per una baixa demografia, una escassa presència del sector industrial i un migrat pes a nivell polític. L’Interior és un intent de posar en valor aquests territoris, de permetre pensar-los i repensar-los.

Per aquest motiu, els destinataris són les persones que tinguen qualsevol vincle amb aquests demarcacions, això és, des dels habitants que viuen tot l’any al poble, a les persones que pugen els caps de setmana, els ponts o la setmana de festes fins als visitants encuriosits per aquestes contrades.

El projecte no està lligat a cap entitat municipal o comarcal concreta. Té un caire independent perquè un dels objectius és donar cabuda a tot tipus d’opinions i de noves propostes.